Vyškovské nemovitosti, s.r.o.

Vyškovské nemovitosti potřebovaly pomoc s kultivací tří venkovních areálů. Byť s využíváním služeb chráněné dílny neměly žádné předchozí zkušenosti, z jednorázové několikadenní zakázky se nakonec stala dlouhodobá spolupráce.

Údržba zeleně
5
pracovních dnů
3
pozemky
juha údržba zeleně vyškovské nemovitosti
logo vyškovské nemovitosti

Vyškovské nemovitosti, s.r.o.

Společnost Vyškovské nemovitosti, s.r.o. je důležitým hráčem na trhu s nemovitostmi. Do její agendy spadá pronájem a správa nemovitostí.

juha údržba zeleně

Průběh spolupráce

Společnost Vyškovské nemovitosti s.r.o. nás oslovila s poptávkou údržby areálu společnosti Fritzmeier vyrábějící kabiny karosérií a bezpečnostních rámů. Předmětem zakázky byla údržba travnatých ploch na příjezdové cestě do areálu společnosti, kultivace neudržované plochy za výrobními halami a posekání trávy s následným úklidem v prostoru vyhrazených parkovacích míst pro zaměstnance.

Náš pracovní tým se pohyboval a vykonával svou práci přímo během v provozu mezi halami. Při manipulaci a pojezdech s velkou technikou si museli dávat pozor, aby nedošlo ke kolizi s již vyskladněnými výrobky či polotovary anebo ke kontaktu s jinými dopravními prostředky v areálu.

Součástí prováděných prací byl také kompletní úklid a shromáždění biologického odpadu do přistavených kontejnerů.

Díky spojení sil našich zaměstnanců s interními pracovníky má nyní firma kultivovaný areál s udržovanou zelení.

juha integrace
Integrace

Podpora osob se zdravotním postižením

V rámci podpory osob se zdravotním postižením a jejich uplatnění na trhu práce hledáme zakázky s takovou náplní práce, kterou jsou schopni vykonávat lidé s různým stupněm postižení. Manuální práce spojené s údržbou areálů a zeleně jsou skvělou příležitostí, kde tito lidé mohou najít profesní uplatnění. Pro Vyškovské nemovitosti to byla první zkušenost s chráněnou dílnou, naše spolupráce však trvá dodnes.

„Zaměstnanci skupiny JUHA pro nás pracovali na jaře roku 2022 na údržbě zeleně v areálu společnosti Fritzmeier s.r.o. S výsledkem práce zaměstnanců se zdravotním postižením jsme byli spokojeni.“

Karel Holoubek
Správa budov
Více o poskytovaných službách

Údržba zeleně

Údržba zeleně a úklid veřejného prostranství