Jsme rodinný podnik vytvářející pracovní příležitosti pro více než 500 osob se zdravotním postižením.

Naše skupina sociálních podniků a chráněných dílen je předním zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Pomáháme zdravotně postiženým a sociálně vyloučeným osobám najít pracovní uplatnění odpovídající jejich možnostem a dovednostem. 

Naše práce dává smysl
10 let
na chráněném trhu práce
2
regionální střediska
14
provozů a chráněných dílen
500+
zaměstnanců OZP
marek a eva juhovi příběh
Eva a Marek Juhovi

Náš příběh

Myšlenka vzniku skupiny našich chráněných dílen a sociálních podniků se zrodila v letech 2008 – 2012 na základě zkušeností s návštěvami dětských domovů a speciálních škol Jihomoravského kraje. Na tomto základě vznikl projekt „…a máme pro Vás práci!“ na podporu zaměstnávání osob s duševním onemocněním, který nás přesvědčil o chybějících pracovních příležitostech na otevřeném a následně i na chráněném trhu práce pro osoby se zdravotním postižením a sociálním vyloučením. První společnost naší skupiny vznikla 1. června 2012, další v srpnu roku 2013. Pak následovaly další, které postupně doplňovaly příležitosti a potřeby pracovních míst na chráněném trhu práce.

Integrace osob ze zdravotním handicapem je běh na dlouhou trať

Integrace osob se zdravotním postižením je běh na dlouhou trať

Dlouhodobě se věnujeme zapojování osob se zdravotním postižením do pracovního života. Učňům a studentům u nás umožňujeme vykonávat praxi, která se mnohdy mění v trvalý pracovní poměr. Na pracovištích vykonávají dohled proškolení pracovníci, osobám se specifickým postižením zajišťujeme asistenci. Především však našim zaměstnancům umožňujeme vykonávat práci, která svým charakterem, náročností a objemem odpovídá jejich zdravotním možnostem a odborným dovednostem.

Spolupracujeme s domovy sociální péče a městskými samosprávami.

Spolupracujeme s domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněným bydlením.

V současné době naše společnost provozuje dvě regionální střediska v Brně na jižní Moravě a v severočeském Jiříkově ve Šluknovském výběžku. Kolem nich je soustředěno vždy několik provozů chráněných dílen. Spolupracujeme s řadou domovů pro osoby se zdravotním postižením, odkud zajišťujeme každodenní dopravu našich zaměstnanců na pracoviště a zpět.

Juha Podporují nás městské a obecní úřady.

Podporují nás městské a obecní úřady.

Díky spolupráci s mnoha městskými a obecními úřady, které nám pronajímají vlastní prostory, se nám daří vytvářet pracovní příležitosti v daném městě nebo obci. Vzhledem k tomu, že mají dobré znalosti místních sociálních poměrů, tak nám také pomáhají aktivně vyhledávat naše potenciální zaměstnance a tím pomáhají rozvoji své obce a jejich obyvatel.

Rodinný podnik JUHA

Jak hodnotí práci naši zaměstnanci?

Příběhy úspěšné kariéry a integrace v rámci našeho programu.

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Firmy, které s námi dlouhodobě vytváří pracovní příležitosti

logo diecézní charita brno
os logo
kunštát pro futuro logo
agentura pondělí logo

Podporujeme

rooseveltk logo
Odborné učiliště a praktická škola Brno logo
elpis logo
zš a mš dražovice logo
klub maminek a tatínků Dražovice