Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti "JUHA s.r.o." pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je skupina chráněných dílen a sociálních podniků "JUHA s.r.o.", se sídlem Příkop 27/2a, 602 00 Brno - Zábrdovice, Česká republika, IČO : 09314113, DIČ: CZ09314113 zápis v obchodním rejstříku: C 118403, Krajský soud v Brně (dále jen „správce“), skládajících se z firem:

Autodoprava JARNÍ s.r.o.
Farma JIŘÍKOV s.r.o.
HandPRO s.r.o.
LIDANA s.r.o.
MÁME PRO VÁS PRÁCI s.r.o.
PRADAKOS s.r.o.
Prádelna JARNÍ s.r.o.
SIMEVA s.r.o.
SIMEVA sociální integrační podnik s.r.o.

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Valchařská 24/36, 614 00 Brno - Husovice, Česká republika, adresa elektronické pošty info@juha.cz, telefon +420 515 919 511. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Na základě Vašeho souhlasu správce zpracovává tyto údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 3 roky od udělení souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující provoz internetové prezentace Koncepto, s.r.o.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat e-mailem na adrese info@juha.cz .

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.