RESPONO, a.s.

Společnost na třídění odpadu RESPONO se potýkala s nedostatkem zaměstnanců nezbytných pro ekologickou likvidaci elektroodpadu, který přiváží z desítek obcí a soukromých firem. Zřízením chráněné dílny přímo v prostorách firmy se personální problém vyřešil.

Dekompletace, separace
20
OZP zaměstnanců
12 tun
vytříděného odpadu
juha demontáže
logo respono

RESPONO, a.s.

Společnost Respono zajišťuje kompletní služby v odpadovém hospodářství pro 96 obcí a měst. Provozuje skládku směsného komunálního odpadu, dotřiďovací linku na plasty a papír a demontážní dílnu pro nakládání s elektroodpadem.

juha demontáže

Průběh spolupráce

Díky našim dlouhodobým zkušenostem z demontážních zakázek jsme společnosti RESPONO nabídli personální pomoc. Postupně vznikl nápad zřídit chráněnou dílnu přímo v prostorách RESPONA. Tím odpadla starost s opakovaným převážením materiálů, což oběma stranám šetří práci i čas.

Zřízením chráněné dílny přímo u zákazníka vyústilo v harmonickou spolupráci. Interní pracovníci RESPONA připravují spotřebiče, které pak zaměstnanci naší chráněné dílny demontují pro další zpracování a likvidaci odpadu. Dle druhu materiálu třídí rozebrané komponenty a na závěr každé směny provádí rekapitulaci odvedené práce z hlediska kvality i kvantity.

V rámci této spolupráce vzniká pro společnost RESPONO 12 tun vytříděného elektroodpadu měsíčně.

juha integrace
Integrace

Podpora osob se zdravotním postižením

V rámci podpory osob se zdravotním postižením a jejich uplatnění na trhu práce hledáme zakázky s takovou náplní práce, kterou jsou schopni vykonávat s různým stupněm postižení. Lehkou manuální práci na pozici pomocného manipulačního dělníka je schopna vykonávat téměř každá osoba se zdravotním postižením. Díky svému inkluzivnímu přístupu společnost Respono umožnila začlenění hned 20 osob do pracovního procesu.

„Od roku 2021 spolupracujeme se skupinou JUHA. V jejich provozovně v našem areálu nám pomáhají s demontáží elektrospotřebičů. Spolupráce je pro nás velkou pomocí, zvláště v době, kdy je nedostatek zaměstnanců.“

Ing. Milan Černošek
výkonný ředitel
Více o poskytovaných službách

Dekompletace, separace

Rozebírka elektrospotřebičů s tříděním kovů, plastů a jednotlivých komponent.